سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از جمله چیزهایی که پستی دنیا را به تو نشان می دهد، آن است که خداوند ـ جلّ ثناؤه ـ بساط آن را از رویت وجّه و اختیار، از سرِ اولیا و دوستانش برکشیده و از روی آزمون و فتنه، آن را برای دشمنانش گسترده است. [امام علی علیه السلام]


ارسال شده توسط active iptv در 95/9/29:: 11:50 صبح

What is Iptv
This new technology-driven world of Internet and television were presented in two ways. In the first form of Internet-based, institutions television and radio, while putting their programs on the air to users iptv itself to fix that by connecting to the Internet can to some extent in the manipulation and what you will receive. But, in the use of TV-centric, basic computer to be connected to the TV iptv and enjoys it and have the ability to connect to the Internet as well. Broadcasts like the previous pages with icons to further engage the audience with the program. This means that when users are browsing program, a family favorite and his family are Bashdkhvd are, iptv the Tvannddr to using set-top box that includes a computer elementary, keyboard and modem, and it"s turned off and turned on, the message

 

source : iptv


کلمات کلیدی : iptv

ارسال شده توسط active iptv در 95/9/29:: 11:50 صبح

IPTV.iptv server


And iptv. iptv server related to broadcast public television and in Iowa, and Iowa Public Television
Iptv IPTV system through which television services using packet-switched Internet Protocol Suite over a network such as a LAN or the Internet delivered, rather than through traditional terrestrial, satellite signal, and TV formats cable is delivered. Unlike downloaded media, iptv internet protocol TV offers the ability to stream media in smaller batches, directly from the source. As a result, a client iptv media player can start the game data (like a movie) before all files have been transferred. This is known as streaming media.
IPTV services can be classified into three main groups:
Live TV, with or without interaction iptv free shows on TV right now.
Time-shifted TV: TV programs (broadcast TV show that aired hours or a few days ago), way more than television (TV show has already started repeating it);
Video on demand is for customers): iptv isa browse a catalog of movies, not TV programs.
IPTV from TV to the internet by an ongoing process of standardization (eg, the European Telecommunications Standards Institute) and preferential deployment scenarios in iptv free  telecommunication networks. place the other satellite equipment specifications

 

source : iptv


کلمات کلیدی : iptv

ارسال شده توسط active iptv در 95/9/29:: 11:50 صبح

What is a reliable IPTV?


Rapid technological progress in various fields create new needs, current technology of television has led to the modernization and fundamental changes in the way we watch TV channels and programs. Some of the world famous TV networks are thinking for a few years about removing the time and place limit for their audience .Meanwhile, Internet penetration and increase in the efficiency of this new technology in life today led the Large network operators and content creators not to pass indifferently from the global technology and like other professions and services they want to use and profit from this global network. IPTV server around the world enable you to watch TV channels and programs from your TV and via internet.

Reliable IPTV server

Reliable IPTV servers have the advantage of a high speed and no freeze. Reliable and stable IPTVs have a wider range of TV Programs and channels and thus you can choose from a wider channel lists. Their VOD or Video on Demands are more comprehensive and their response time and support team are stronger. In other words you do not put your money in the trash bin. Database of the network television  enables the audience to achieve his or her channels via the internet and the username and password will determine your iptv subscription and how you will see and what you want to see.

Reliable IPTV: ACTIVE IPTV

ACTIV IPTV is a reliable TV program service provider (IPTV server) with a wide range of channels and guaranteed high quality watching experience. With ACTIV IPTV, the user can also decide on the playback time of a program, or book your favorite program or show
And then we will inform you by a message of it"s playtime. Our users also have the option of auto-saving the desired programs. IPTV service subscribers can receive messages for things such as incoming email and instant messaging, when watching the images and programs. IPTV viewers have complete control over functionality such as fast forward or backward, stop and continue programs. IPTV users can also use a mobile phone or PDAs (PDA) to watch their IPTV programs remotely

 

source : iptv


کلمات کلیدی : iptv

ارسال شده توسط active iptv در 95/9/29:: 11:49 صبح

What"s VDSL and It"s Impact on IPTV technology?

IPTV and reliable IPTV server. What"s the influence of VDSL on IPTV?


The use of high-speed lines for Internet access has grown strongly in recent years. Cable modems and ADSL lines are two different approaches in this field. Technology that allows a user access to provide optimum speed Internet. Internet is growing rapidly in all sizes.Digital TV and video playback two new Internet application that has attracted a lot of fans and enthusiasts. To provide these services and other similar services, users and Internet users need to use the lines are much faster than the current situation. Cable modem or ADSL lines although the pace was mentioned in applications where no speed are required. Recently, numerous organizations and technology companies VDSL) Very high bit-rate DSL) have raised. Some of the companies offering these services have in some parts of the country represented. VDSL provide very high bandwidth and data transfer rate of 52 Mbps. Speed compared to DSL (maximum speed of eight to ten megabits per second) or cable modem is very high and Qta` breakthrough Internet access will be in terms of speed. Previous turning point, crossed the stage with a capacity of 56 kbps using the modems to be broadband (cable modem lines and DSL) .

VDSL Speed and it"s impact on IPTV

The performance of VDSL and ADSL is similar in most cases. Despite many differences, there are similarities in this area. VDSL is capable of delivering speeds of 52 Mbps for sending data from the Internet to the user (Downstream) and 16 Mbps for user data transmission over the Internet (Upstream) is. The above rate is much higher than ADSL. At ADSL speed information from the Internet to the user, 8 Mbps and upload speed of 800 kilobits per second of Internet users. VDSL high speed owe their narrow the distance between the subscriber and the provider"s center. The maximum distance of 4,000 feet (1,200 m). Phone companies are replacing many of (nutrition information) to optical fiber. Most phone companies technology FTTC) Fiber to the curb) if required. Phone companies trying to implement Fiber To the Neighborhood) FFTN) are. Instead of the fiber-optic cable in Hrkhyaban, FFTN has fiber to the junction box (split) for a neighborhood special.

VDSL Impact of on IPTV


As the article above said one of the fastest VDSL internet lines in the world.
This technology has recently been launched in our country Iran and different companies offering this service are dear.
Now you"re having a line speed of up to 52 Mbps VDSL is easily as possible can benefit from iPTV.
With such a blazingly fast Internet in addition to IPTV You can watch the camera to transfer images and hundreds of other works necessary and useful to take advantage of it.

 

source : iptv


کلمات کلیدی : iptv

ارسال شده توسط active iptv در 95/9/29:: 11:49 صبح

iptv pro 3.4.3 android app

IPTV server: IPTV Android App

IPTV Pro 3.4.3 Patched program you will allow your phone to start by watching the various television channels. You can see a list of open applications that you can add multiple channels to create a playlist. IPTV Supports M3U playlist and XSPF, grid view or list view TV channels, free view channels, etc are the features of this app.

Advantages of IPTV Android App

- No Ads
- Ability to automatically reconnect to the server when the connection is unexpectedly player (just the current HTTP)
- Start the app on device boot option, which is useful for set-top box.
- History wide playlist

Features of IPTV Android App

- Support for M3U and XSPF playlist
- Playlists History
- Multi-stream playback of the proxy UDP (proxy need to be installed on your LAN)
- Grid view or list view TV channels
- And …

How to Run: IPTV Android App

- First you need to enter the channel list (playlist m3u or xspf), you can get it from your ISP or on the web find free channels list.
- If the app will launch UDP proxy, please let, see instructions below.

Installing UDP proxy for multicast streams:
* For Windows UDP-to-HTTP proxy to download and install http://borpas.info/download/UdpProxy.exe or or the relevant options when installing IP-TV Player to check http: // borpas .info / iptvplayer
* For Linux: udpxy install (http://udpxy.com/index-en.html, http://sourceforge.net/projects/udpxy/)
* The best solution is to install your WLAN router will be udpxy, this can be used for firmware DD-WRT (http://www.dd-wrt.com) and OpenWrt (https://openwrt.org) done.

 

* Some WLAN routers have built-in firmware udpxy are manufacturer.

 

source : iptv


کلمات کلیدی : iptv

لینک ها